אסי כהן מארח

-מופע בדיקת חומרים-

מארח את: 
אלי חביב

והפתעה!

מספר הכרטיסים מוגבל

שני | 17.2 | פ. דלתות 2030 | מופע 2130